Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Για ένα Νέο Πατριωτισμό

Τοποθεσία: 
Θεσσαλονίκη, Μακεδονία Porto Palace Hotel
Ημερομηνία: 
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

Θεματικές Ενότητες Προσυνεδρίου

  1. Η Ελλάδα μια ισχυρή φωνή στην Ευρώπη και τον κόσμο
  2. Προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής μας ταυτότητας - πολιτιστική διπλωματία
  3. Ελλάδα και Ευρώπη: Μια ουσιαστική συμβολή στον διάλογο για την Ευρώπη του μέλλοντος
  4. Ελλάδα Ισχυρή και Ασφαλής: Η Άμυνα απέναντι στις προκλήσεις της εποχής

Πρόγραμμα Προσυνέδριου

10:30-11:00
Προσέλευση
11:00-11:30
Αίθουσα Grand Pietra Hall
Έναρξη Εργασιών - Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου
11:30-13:00
Αίθουσα Grand Pietra Hall
Η Ελλάδα μια ισχυρή φωνή στην Ευρώπη και τον κόσμο
11:30-13:00
Αίθουσα Crystal Hall
Προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής μας ταυτότητας - πολιτιστική διπλωματία
13:00-14:30
Αίθουσα Grand Pietra Hall
Ελλάδα και Ευρώπη: Μια ουσιαστική συμβολή στον διάλογο για την Ευρώπη του μέλλοντος
13:00-14:30
Αίθουσα Crystal Hall
Ελλάδα Ισχυρή και Ασφαλής: Η Άμυνα απέναντι στις προκλήσεις της εποχής
14:30-15:00
Αίθουσα Grand Pietra Hall
Κλείσιμο Εργασιών

Δεν υπάρχουν σχόλια: