Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017

Συμπεράσματα 5ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας
«Για τους Αγρότες και την Ανάπτυξη στην Περιφέρεια»  στη Λάρισα

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην ελληνική περιφέρεια και στις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητές της. Στην ικανότητα της κάθε περιοχής να αξιοποιεί τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και το ανθρώπινο δυναμικό της ώστε να δημιουργεί ευκαιρίες, νέες δουλειές και εισόδημα για τους κατοίκους της.  Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους αγρότες μας να κάνουν το μεγάλο ποιοτικό άλμα και να αφήσουν πίσω ξεπερασμένες πρακτικές του παρελθόντος, περνώντας σε μια νέα εποχή με διεθνώς ανταγωνιστικές, δυναμικές καλλιέργειες. Τα ελληνικά προϊόντα μπορούν να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών παγκοσμίως και να είναι, τελικά, πιο προσοδοφόρα για τους αγρότες και τις τοπικές κοινωνίες. Εστιάζουμε, επίσης, στην ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών, που θα συνδέσουν όλες τις περιοχές και θα συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της  οικονομικής δραστηριότητας και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Όχι όμως πρόχειρα, αλλά βασισμένοι σε ένα Εθνικό Σχέδιο Υποδομών, που θα λαμβάνει υπόψιν τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Παράλληλα, διαμορφώνουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για μια αυτοδιοίκηση πιο δυναμική και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, που θα μπορεί να δίνει λύσεις στα προβλήματα κάθε περιοχής λαμβάνοντας κάθε αναγκαία βοήθεια από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά χωρίς να περιμένει τα πάντα από αυτήν. Αυτοδιοίκηση υπεύθυνη και υπόλογη στους πολίτες. 
Στο πλαίσιο αυτό, καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
Αγρότες
            1. Στηρίζουμε τις σύγχρονες ομάδες παραγωγών, μακριά από το αποτυχημένο μοντέλο των κρατικοδίαιτων αγροτικών συνεταιρισμών. Για αυτόν το λόγο θα επανεξεταστεί ο συνεταιριστικός νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποτελεί μνημείο κρατισµού.  Προωθούμε παράλληλα τη μείωση των φόρων για όλες τις μορφές συνεργατικών σχημάτων. Στόχος μας είναι να επιβραβεύεται η συνεργασία μεταξύ αγροτών ώστε αφού αυξήσουμε το ποσοστό εκείνων που συνεταιρίζονται μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο, να φτάσουμε στα ποσοστά των μεγάλων παραγωγικών αγροτικών χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Οι ομάδες και οι ενώσεις παραγωγών, λειτουργώντας συλλογικά, θα μπορούν να μοιράζονται τα έξοδα παραγωγής, ενώ θα έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και να πετυχαίνουν καλύτερους όρους στις προμήθειες  και καλύτερες τιμές στο εσωτερικό και το εξωτερικό, περιορίζοντας την εκμετάλλευση από τους μεσάζοντες.
            2. Ενισχύουμε τους παραγωγούς που τολμούν να επενδύσουν  σε καινοτόμα προϊόντα με υψηλότερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το κράτος. Για αυτόν τον λόγο αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για επαρκή χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, όπως τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 που αφορούν επενδύσεις ιδιωτών αγροτών και συνεταιρισμών και συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων µέσω της αγροτικής εκπαίδευσης και καινοτομίας. Επίσης, θα ενεργοποιήσουμε τη συμφωνία μεταξύ της DG AGRI και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία εγγυητικών κεφαλαίων για την αγροτική παραγωγή.   
            3. Καταργούμε τα εμπόδια που κρατάνε πίσω τους παραγωγούς που θέλουν να επενδύσουν και να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες.
i) Aπλοποιούμε και επιταχύνουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης των σταυλικών εκμεταλλεύσεων, με ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και ταχύτερη εξέτασή τους, στο πλαίσιο πάντα της συνολικής μας δέσμευσης για απλούστευση των αδειοδοτήσεων.
ii) Ολοκληρώνουμε τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαδικασία καθορισμού χρήσεων γης ανά περιοχή.
iii) Περιορίζουμε το ενεργειακό κόστος με τη μεγαλύτερη αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως η γεωθερμία, ώστε να στηρίξουμε την αύξηση της παραγωγής.
iv) Αξιοποιούμε κατά προτεραιότητα τα καινοτόμα προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών. Προγράμματα που ενώ είναι απαραίτητα, ιδίως μάλιστα για τους νέους αγρότες, δυστυχώς λιμνάζουν.
            4. Επειδή όμως και η προσπάθεια σε ατομικό επίπεδο θα πρέπει να οδηγεί σε αύξηση  του διαθέσιμου εισοδήματος των αγροτών, στο πλαίσιο της συνολικής μας φορολογικής μεταρρύθμισης και με βάση τη ψηφισμένη από τους ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μείωση του αφορολόγητου κάτω από τα 6.000 ευρώ, προτείνουμε για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες ο εισαγωγικός συντελεστής του φόρου εισοδήματος να μειωθεί δραστικά από το 22% που είναι σήμερα στο 9%. Επιπλέον θα καταργηθεί ο φόρος που επιβλήθηκε στο κρασί αφού επιβαρύνει μόνο τους συνεπείς  παραγωγούς, ενώ πριμοδοτεί την  παραοικονομία και δεν προσθέτει στα δημόσια έσοδα.
            5. Στόχος μας είναι να αλλάξει η σχέση της κεντρικής κυβέρνησης με τους αγρότες. Για αυτόν τον λόγο προωθούμε τις εξής αλλαγές:
i) Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποκτά νέα δομή ώστε να έχει επιτελικό ρόλο
ii) Οι αρμοδιότητες των περιφερειών ενισχύονται, καθώς οι περιφέρειες είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα των αγροτών.
iii) Οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι μετατρέπονται από μετρητές των αγροτικών επιδοτήσεων σε συμβούλους του αγρότη στο χωράφι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλες παρεμβάσεις στο υπουργείο, στις σχετικές διευθύνσεις και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.


Αυτοδιοίκηση
6. Στοχεύουμε σε μια πραγματικά αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση που θα προσφέρει ποιοτικές καθημερινές υπηρεσίες στους πολίτες και σε χαμηλό κόστος. Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι κομβικής σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ειδικότερα, οι περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στο ζήτημα της λεγόμενης «έξυπνης εξειδίκευσης» που στοχεύει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων.  Για αυτόν τον λόγο:
i) Ενισχύουμε τις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α.. Για παράδειγμα, παραχωρείται σταδιακά στην τοπική αυτοδιοίκηση η διαχείριση των κέντρων υγείας και των πρώην πολυϊατρείων του Ι.Κ.Α..
ii) Κάνουμε πράξη την οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.. Ορισμένοι φόροι θα παρακρατούνται και θα δεσμεύονται υπέρ των Δήμων ή των Περιφερειών, προκειμένου να επιτελούν καλύτερα το έργο τους. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο περιφέρειες και δημοτικές αρχές θα είναι ευθέως υπόλογες στους πολίτες για το έργο που επιτελούν.
iii) Κεντρικός μας στόχος είναι ο πολίτης να εξυπηρετείται στη γειτονιά του με την  αύξηση των δραστηριοτήτων και των συναλλαγών που μπορούν να διεκπεραιωθούν σε Κ.Ε.Π.
iv) Προωθούμε τη χρήση των ΣΔΙΤ για έργα και υπηρεσίες που ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να προσφέρει σε χαμηλότερο κόστος και με μεγαλύτερο όφελος για τους πολίτες, όπως για παράδειγμα τη διαχείριση των απορριμμάτων, του οδοφωτισμού, της ακίνητης περιούσιας και των δημοτικών εγκαταστάσεων.
7. Ενισχύουμε την ευελιξία και τη διαφάνεια στη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, ώστε οι Ο.Τ.Α. να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών.
i) Υιοθετούμε την αρχή «απόφαση από ένα και μόνο όργανο» ώστε να απλοποιήσουμε τις διοικητικές διαδικασίες σε ποσοστό που υπερβαίνει το 60%. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σήμερα για να τοποθετηθεί μια απλή οδική πινακίδα απαιτείται η σύγκλιση τριών οργάνων (τοπικό συμβούλιο, επιτροπή ποιότητας ζωής και δημοτικό συμβούλιο). Προχωρούμε στην κατάργηση διοικητικών οργάνων των οποίων η λειτουργία αποδείχθηκε περιττή (πχ τοπικά συμβούλια στα μεγάλα αστικά κέντρα).
ii) Προωθούμε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στους Ο.Τ.Α.. Για την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τη δράση των Ο.Τ.Α. , καθιερώνουμε δείκτες αποτελεσματικότητας και εστιάζουμε στη δημοσιότητα συγκεκριμένων πράξεων από τη διαύγεια, με τρόπο που να παρέχει γρήγορα και αποτελεσματικά τις απαραίτητες πληροφορίες για τους πολίτες, έτσι ώστε να κρίνουν  την αποτελεσματικότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών.
iii) Η κεντρική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασκεί τον εποπτικό της ρόλο στην διοικητική και οικονομική λειτουργία των Ο.Τ.Α.. Ο έλεγχος όμως θα γίνεται από ένα και μόνο φορέα αντί του σημερινού δαιδαλώδους συστήματος που στην πράξη προσθέτει γραφειοκρατία (για παράδειγμα, θέματα που ελέγχονται από το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχονται και από άλλους μηχανισμούς, οδηγώντας σε μεγάλες καθυστερήσεις) χωρίς  ουσιαστικό αποτέλεσμα στον περιορισμό των φαινομένων κακοδιαχείρισης

Δεν υπάρχουν σχόλια: