Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2017
Με την έναρξη των εργασιών του Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας «Για τους Εργαζόμενους και τους Ανέργους» στη Νίκαια, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για θέματα απασχόλησης.

17.844 πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας για μία ανοιχτή διαδικασία διαλόγου και εξέφρασαν τη γνώμη τους για πραγματικά διλήμματα πολιτικής.

Με βάση τις απαντήσεις τους:

Αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αναδεικνύουν την ανάγκη ενός φιλικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις χωρίς όμως εκπτώσεις στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Αντιλαμβάνονται ότι δεν αρκεί η επιδοματική πολιτική προκειμένου οι άνεργοι να βρουν ξανά δουλειά.

Θεωρούν ως τη βασικότερη απειλή για τις θέσεις εργασίας την υψηλή φορολογία.

Θέλουν να καθορίζουν οι ίδιοι τους όρους της εργασίας τους.

Η ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή σε μία καινοτόμα διαδικασία που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δημοσκόπηση, αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον της κοινωνίας για τη διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων της Νέας Δημοκρατίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: