Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017
Προβληματικές οι κυβερνητικές προτάσεις για το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η Κυβέρνηση έστρεψε, εκ νέου, το ενδιαφέρον της στις αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ώρα που δεν έχει λάβει καμία μέριμνα για το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολο, του οποίου πολλές πτυχέςπάσχουν σοβαρά. Συγκεκριμένα:

Δεν έχει λάβει καμία μέριμνα για την προσχολική αγωγή και τη δυνατότητα όλων των παιδιών να φοιτήσουν στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς.
Δεν έχει λάβει καμία μέριμνα για την αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου και την διεύρυνση του Ολοήμερου σχολείου.
Δεν έχει λάβει καμία μέριμνα, ώστε να διευρυνθεί και να εδραιωθεί ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
Δεν έχει λάβει καμία μέριμνα, ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Δεν έχει λάβει καμία μέριμνα για την ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας.
Δεν έχει λάβει καμία μέριμνα για την αναβάθμιση του ψηφιακού σχολείου.
Αντί η Κυβέρνηση να ενσκήψει στα ζητήματα που ταλανίζουν το συνολικό φάσμα της εκπαίδευσης, από την πιο χαμηλή βαθμίδα ως την ανώτερη, επιδίδεται σε τεχνάσματα επικοινωνιακάγια λόγους αποπροσανατολισμού.

Έτσι, ύστερα από μια μακρά περίοδο αντικρουόμενων κυβερνητικών δηλώσεων για κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων, η Κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα ένα πρωτόλειο σχέδιο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση το οποίο, όχι μόνο δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές, αλλά διπλασιάζονται. Το μόνο που αλλάζει είναι το όνομά τους: η Κυβέρνηση βαπτίζει τις Πανελλαδικές “Κεντρικά Οργανωμένες Εξετάσεις”, όπως βάπτισε την Τρόικα Θεσμούς.

Το προτεινόμενο σχέδιο είναι προβληματικό, αποσπασματικό, πρόχειρο, δύσκολα υλοποιήσιμο και δαπανηρό.

Προβληματικό:
Ενδεικτικά: Το κυβερνητικό σχέδιο δεν αναδεικνύει τον αυτόνομο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο του Λυκείου. Ακυρώνει στην πράξη την Γ’ Λυκείου, καθώς προβλέπει διπλές Πανελλαδικές εξετάσεις στην ίδια χρονιά. Με λίγα λόγια, οι μαθητές θα επικεντρώνονται από την Α’ και Β’ Λυκείου στην προετοιμασία για τις διπλές Πανελλαδικές, δεδομένου μάλιστα ότι η επίδοσή τους στις πρώτες δύο τάξεις του Λυκείου δεν θα προσμετράται για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια. Το κυβερνητικό σχέδιο υποβαθμίζει σημαντικά την επαγγελματική εκπαίδευση μέσω της προτεινόμενης «ενοποίησης» Α’ Λυκείου Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑΛ.
Αποσπασματικό:
Από την κυβερνητική πρόταση απουσιάζει παντελώς η αξιολόγηση, προϋπόθεση για κάθε ουσιαστική μεταρρύθμιση και για την αναβάθμιση της ποιότητας κάθε εκπαιδευτικού συστήματος.
Πρόχειρο:
Π.χ. από το κυβερνητικό σχέδιο απουσιάζουν οι δικλείδες διασφάλισης της αντικειμενικότητας και της αδιαβλητότητας του συστήματος, κάτι το οποίο ήταν απολύτως διασφαλισμένο με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων.
Δύσκολα υλοποιήσιμο:
 Π.χ. πως θα διορθώνονται οι εξετάσεις του Ιανουαρίου ηλεκτρονικά όταν δεν υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή/υπολογιστές σε όλα τα σχολεία της χώρας; Π.χ. πως θα διδάσκεται το τέταρτο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα στην Γ’ Λυκείου το οποίο θα είναι επιλογής, σε σχολεία με πολύ λίγους εγγεγραμμένους μαθητές στην επιλογή αυτή, χωρίς αντίστοιχους εκπαιδευτικούς;
Δαπανηρό:
Π.χ. το κόστος των Πανελλαδικών εξετάσεων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά με τη διπλή εξεταστική.

Η σκέψη συνυπολογισμού της επίδοσης του μαθητή σε όλο το Λύκειο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μπορούσε, κάτω από προϋποθέσεις, να εξεταστεί. Το κυβερνητικό σχέδιο, όμως, δεν κάνει κάτι τέτοιο.

Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για το Κυβερνητικό σχέδιο. Θα τοποθετηθούμε αναλυτικά όταν και αν κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο. Εάν βέβαια η Κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει ξανά γνώμη μέχρι τότε.
Δεν υπάρχουν σχόλια: